BUDAPEŠŤ – Po březích Dunaje

V Budapešti jsme strávili 1 celý den a noc. Byli…